Tại sao kết quả tính toán ở chế độ Backtesting chuyên sâu không tải được??

Xin lưu ý rằng việc tính toán được thực hiện trên một lượng lớn dữ liệu, có nghĩa là nó tốn nhiều thời gian và tài nguyên. Nếu báo cáo của bạn không tải, vui lòng kiểm tra kết nối internet của bạn: