Ồ, xảy ra lỗi trong quá trình tải. Bạn có muốn thử lại không?

Nếu bạn gặp phải lỗi này trong khi tải lên video ý tưởng của mình, vui lòng làm theo các bước sau

  • Đảm bảo kết nối internet của bạn ổn định hoặc thử kiểm tra kết nối khác. Vui lòng thử tắt/bật dịch vụ VPN
  • Thử kiểm tra sự cố này trong một trình duyệt khác (ví dụ: Chrome, FireFox)
  • Kiểm tra và tắt tất cả các tiện ích mở rộng của trình duyệt có thể chặn tải lên (ví dụ: Tường lửa hoặc AdBlock)