Tôi đang bị tính phí nhưng tôi chưa bao giờ đăng ký tài khoản trên TradingView. Làm sao tôi có thể liên hệ Trung Tâm Trợ Giúp để hoàn tiền?

Nếu bạn không biết TradingView là gì, nhưng vẫn bị tính phí, như vậy có thể bởi dữ liệu thẻ tín dụng của bạn đã bị đánh cắp bằng cách nào đó rồi sau đó được sử dụng trên trang web của chúng tôi. Bạn nên báo cáo khoản phí trái phép cho ngân hàng của mình và chặn thẻ vì có khả năng cao là thẻ cũng sẽ được sử dụng ở nơi khác.

Để được chúng tôi hỗ trợ thêm, bao gồm toàn tiền toàn bộ, bạn cần điền vào biểu mẫu tìm kiếm thanh toán của chúng tôi. Biểu mẫu có các trường bắt buộc mà bạn phải điền, nhưng vui lòng cung cấp cho chúng tôi càng nhiều chi tiết thanh toán càng tốt để chúng tôi có thể xác định giao dịch nhanh chóng. Hãy chú ý đến phương thức thanh toán đã được sử dụng. Người quản lý của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn qua thư bạn chỉ định trong biểu mẫu và giúp bạn nhận tiền hoàn.

Trong trường hợp bạn có tài khoản với TradingView, vui lòng kiểm tra ở đây.