Tôi có đăng ký nhận dữ liệu thị trường từ Nhà môi giới tương tác, tôi có thể sử dụng dữ liệu này trên TradingView không?

Nếu bạn có tài khoản trực tiếp với Nhà môi giới tương tác và đã mua gói đăng ký dữ liệu thời gian thực từ họ, bạn sẽ không cần phải trả tiền cho tài khoản đó một lần nữa để có quyền truy cập vào TradingView. Chỉ cần xác minh tài khoản giao dịch của bạn và các đăng ký dữ liệu đang hoạt động trên tài khoản đó để nhận dữ liệu thời gian thực trên trang web. Để thực hiện việc này, bạn cần kết nối với tài khoản Nhà môi giới tương tác của mình trong bảng giao dịch. Bạn sẽ được cấp quyền truy cập trong 7 ngày, sau đó, bạn cần kết nối lại với tài khoản người môi giới của mình.

Đây là các sàn giao dịch cho phép dữ liệu thời gian thực được hỗ trợ: AMEX, ASX, BME, BMV, CBOT, CME, COMEX, FWB, XETR, EUREX, EURONEXT, GPW, HKEX, ICEUSA, LSE, LSIN, MIL, NASDAQ, NYMEX, NYSE, OMX, OSE, OTC, SGX, SIX, SSE, SWB, SZSE, TASE, TSE, TSX.