Tại sao tôi bị ngắt kết nối khỏi nền tảng Nhà môi giới tương tác khi kết nối với họ trên TradingView?

Nhà môi giới tương tác chỉ cho phép một kết nối đang hoạt động. Cố gắng kết nối với nhà môi giới có phiên đã hoạt động sẽ ngừng kết nối ban đầu.