Tại sao tôi bị ngắt kết nối khỏi nền tảng Nhà môi giới tương tác khi kết nối với họ trên TradingView?

Nền tảng Nhà môi giới tương tác chỉ cho phép một kết nối đang hoạt động. Nếu bạn cố gắng kết nối với một nhà môi giới đang trong phiên hoạt động thì kết nối ban đầu sẽ ngừng.

Nếu bạn muốn đăng nhập vào TWS (hay một nền tảng khác) và kết nối với IBKR trên TradingView với cùng tài khoản cùng thời điểm, bạn có thể tạo một người dùng bổ sung cho tài khoản IBKR của mình. Xem thêm tại https://ibkr.info/article/1004