Tôi muốn quét các cổ phiếu trên toàn thế giới

Tính năng sàng lọc Toàn thế giới đã có sẵn trên nền tảng của chúng tôi, mở ra quyền truy cập vào chế độ xem chứng khoán toàn cầu, trong đó cổ phiếu của hơn 70 thị trường tại hơn 50 quốc gia có sẵn cùng một lúc.

Tính năng này sẽ giúp bạn:

- Quét toàn thế giới cùng một lúc

- Quét các thị trường cụ thể

- Chỉ quét một thị trường

Để bắt đầu, chỉ cần đi tới Trình sàng lọc cổ phiếu của chúng tôi, sau đó chọn biểu tượng Quả cầu hoặc Cờ. Sau đó, bạn chỉ cần chọn “Toàn bộ thế giới” để xem toàn bộ kaboodle - cổ phiếu từ hơn 50 quốc gia

Bạn cũng có thể chuyển đổi tính năng “Nhiều lựa chọn” để chọn các quốc gia cụ thể:

Hoặc xem các cổ phiếu yêu thích của bạn chỉ từ một thị trường như bình thường:

Nếu bạn cần xóa các tìm kiếm trên, chỉ cần nhấn vào nút "Đặt lại", nút này được mặc định trở lại thị trường của Hoa Kỳ.

Một điều cuối cùng: cần lưu ý rằng dữ liệu tiền tệ vẫn có các quy tắc chuyển đổi giống như trong chế độ thị trường đơn lẻ. Bạn có thể đọc thêm về nó tại đây.