Cách đồng bộ hoá Phạm vi Ngày trên chế độ đa biểu đồ

Tính năng đồng bộ hóa phạm vi ngày khả dụng ở chế độ đa biểu đồ. Nhờ vậy, bạn có cách rất thuận tiện và dễ dàng để phân tích biến động giá của một công cụ (hoặc nhiều công cụ) ở các khoảng thời gian khác nhau.

Để sử dụng tính năng này, chỉ cần làm như sau:

  • Mở chế độ đa biểu đồ trong một cửa sổ bằng menu Chọn Bố cục
  • Bật tùy chọn “Phạm vi ngày” trong phần “Đồng bộ hóa trong Bố cục”

Giờ đây, khi bạn thao tác cuộn và thay đổi phạm vi ngày hiển thị của một trong các biểu đồ thì thay đổi sẽ được đồng bộ hóa trên tất cả các biểu đồ khác trong cửa sổ này.