Giờ giao dịch thông thường và giao dịch điện tử cho hợp đồng tương lai CME

Hiện có hai cách để hiển thị các phiên giao dịch cho hợp đồng tương lai và hợp đồng tương lai liên tục từ CME Group:

  • Electronic Trading Hours (ETH), giờ giao dịch điện tử là toàn bộ phiên chính của công cụ, theo đặc điểm kỹ thuật của nó;
  • Regular Trading Hours (RTH), giờ giao dịch thông thường là một phiên giảm bớt hiển thị dữ liệu từ 08: 30-15: 15 CT.

Bạn có thể tìm kiếm giá cao/thấp mới, sử dụng Cấu hình khối lượng phiên và thực hiện bất kỳ phân tích kỹ thuật nào trước đó đã bị cản trở bởi các thanh bên ngoài phiên RTH. Tính năng này có sẵn cho tất cả người dùng bất kể gói và đăng ký của họ là gì.

Hạn chế:

  • Tính năng này chỉ tác động đến dữ liệu khung thời gian trong ngày, dữ liệu bên trong nến hàng ngày đối với ETH và RTH là như nhau;
  • Được hỗ trợ bởi các hợp đồng tương lai và chỉ liên tục từ các sàn giao dịch COMEX, CME, NYMEX, CBOT.