Tại sao các thanh quá mỏng?

Trong phân tích kỹ thuật, bạn thường cần tính năng nhận được thông tin chính xác về biến động giá một cách nhanh chóng. Các thanh mỏng cho phép bạn xác định trực quan các mức (mở, cao, thấp, đóng) ở định dạng ngắn gọn nhất có thể, giúp bạn dễ dàng đọc thông tin nhanh hơn.
Trong chế độ thanh mảnh của chúng tôi, các rãnh giá mở và đóng cửa được vẽ chính xác ở các mức tương ứng. Khi chế độ thanh mảnh bị tắt, một đường ngang nhỏ có thể vượt qua một số giá trị giá.

Bạn có thể tắt chế độ thanh mảnh trong cài đặt biểu đồ.