Làm cách nào để chuyển ứng dụng sang chủ đề Màu tối hoặc Màu sáng

TradingView Desktop tuân theo chủ đề hệ thống của bạn theo mặc định. Điều này bao gồm việc thay đổi chủ đề ứng dụng ngay lập tức khi chủ đề hệ thống đã thay đổi, với sự hỗ trợ đầy đủ cho chế độ Tự động trên macOS.

Trong trường hợp chủ đề của ứng dụng không phù hợp với cài đặt của hệ thống, bạn có thể chọn chủ đề mong muốn theo cách thủ công trong Cài đặt. Có ba lựa chọn:

  • Sử dụng chủ đề hệ thống - tùy chọn mặc định
  • Tối
  • Sáng

Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy trình chuyển đổi chủ đề trên menu ứng dụng được gọi bằng cách nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn ở trên cùng bên phải.