Cách thêm văn bản vào hình tròn hoặc hình elip?

Bạn có thể thêm nhãn văn bản vào công cụ vẽ Hình tròn và Hình elip.

Để thêm văn bản, hãy làm như sau:

  • Vẽ hình tròn hoặc hình elip trên biểu đồ
  • Mở cài đặt công cụ vẽ
  • Chuyển đến tab "Văn bản"
  • Thêm văn bản và nhấp vào OK