Beta brokers

Xin chúc mừng! Bạn có quyền truy cập vào một Beta broker!
Tích hợp chỉ mới ra mắt trong quá trình thử nghiệm và hoạt động.
Chúng tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng việc tích hợp, nhưng vẫn có thể có một số vấn đề và mâu thuẫn, vì vậy vui lòng xác nhận rằng bạn chấp nhận những rủi ro này bằng cách tiếp tục sử dụng Beta broker.
Tùy thuộc vào cách thử nghiệm beta diễn ra, thời gian phát hành công khai có thể khác nhau.

Nếu bạn nhận thấy bất kỳ vấn đề, lỗi nào hoặc có phản hồi về Beta broker, hãy chia sẻ nó trong phiếu hỗ trợ, điều này sẽ giúp ích rất nhiều.