Làm sao để mở đường liên kết biểu đồ TradingView bằng ứng dụng trên Máy tính để bàn?

Tình huống là: Trong phần hộp thư đến, bạn nhận được một đường liên kết đến biểu đồ của ai đó và muốn mở biểu đồ đó trong ứng dụng. Để làm vậy, chỉ cần sao chép đường liên kết rồi chọn "Mở đường liên kết từ clipboard" trên menu ứng dụng.

macOS