Tại sao tài khoản của tôi bị cấm do hoạt động đáng ngờ?

Nếu bạn thấy thông báo "Chúng tôi nhận thấy một số hoạt động đáng ngờ trên tài khoản của bạn, vì vậy chúng tôi phải cấm tài khoản của bạn" trên biểu đồ của bạn, điều này có nghĩa là tài khoản của bạn đã bị cấm vì chúng tôi phát hiện ra hoạt động đáng ngờ vi phạm điểm 3 trong Điều khoản của chúng tôi Sử dụng, Chính sách và Tuyên bố từ chối trách nhiệm:

" TradingView nguyện cung cấp cho người dùng một nền tảng an toàn và dễ tiếp cận để hiển thị dữ liệu thị trường, biểu đồ, tin tức và các thông tin tài chính khác. Do đó, chúng tôi nghiêm cấm người dùng sử dụng bất kỳ phương pháp thu thập dữ liệu tự động nào, bao gồm nhưng không giới hạn với các tập lệnh, API, trích xuất dữ liệu màn hình, khai thác dữ liệu, rô-bốt hoặc các công cụ thu thập và trích xuất dữ liệu khác, bất kể người dùng chủ đích làm gì. Chúng tôi nghiêm cấm sử dụng mọi công nghệ để phá vỡ các cơ chế bảo vệ được thiết kế để ngăn chặn việc sao chép hoặc phân phối trái phép nội dung TradingView."

Xin lưu ý rằng việc sử dụng bất kỳ công cụ khai thác / trích xuất dữ liệu nào, bất kỳ loại tự động hóa và tối ưu hóa nào thông qua phần mềm, công cụ, tập lệnh, bot và tiện ích mở rộng bên ngoài đều không được phép. Tất cả các tính năng của chúng tôi chỉ dành cho mục đích sử dụng thủ công.

Một số vi phạm đầu tiên dẫn đến lệnh cấm tạm thời (thời hạn của lệnh cấm có thể thay đổi). Cuối cùng, các vi phạm liên tiếp có thể dẫn đến lệnh cấm vĩnh viễn.

Lưu ý rằng loại lệnh cấm này ảnh hưởng đến việc sử dụng tất cả các tính năng biểu đồ của một tài khoản.