Tại sao tôi nhận được lỗi “tên người dùng / mật khẩu không chính xác”?

Để đăng nhập vào tài khoản IronBeam của bạn trên TradingView, bạn cần liên hệ với nhà môi giới để nhận được một bộ thông tin xác thực riêng biệt. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng theo liên kết: https://www.ironbeam.com/tradingview/

Vui lòng lưu ý rằng trong khuôn khổ tích hợp hiện tại của chúng tôi với IronBeam, chỉ tài khoản Thực mới có thể được kết nối với TradingView.