Tại sao tôi nhận được lỗi “tên người dùng / mật khẩu không chính xác”?

Tại sao tôi nhận được lỗi “tên người dùng / mật khẩu không chính xác”? Người dùng AMP có thể truy cập vào một số nền tảng giao dịch. Tích hợp của chúng tôi với AMP được thực hiện thông qua CQG. Để đăng nhập vào tài khoản AMP của bạn trên TradingView, bạn cần sử dụng thông tin đăng nhập do CQG cung cấp, thông tin đó cũng sẽ hoạt động tại đây: https://m.cqg.com/cqg/desktop/main.

Trong trường hợp bạn chưa nhận được tên người dùng và mật khẩu cho nền tảng CQG, hãy cố gắng liên hệ với nhà môi giới.