Tôi có thể giao dịch bằng công cụ nào qua City Index?

Để tìm tất cả các mã có thể giao dịch cho City Index, hãy kết nối với nhà môi giới qua Bảng Giao dịch, sau đó mở Tìm kiếm Mã Giao Dịch. Cuối cùng, hãy đảm bảo rằng hộp kiểm City Index đang hoạt động. Tính năng này chỉ khả dụng khi bạn đã đăng nhập vào tài khoản môi giới.

Khi đó, nếu đang tìm kiếm một mã giao dịch cụ thể, bạn chỉ cần sử dụng thanh tìm kiếm.

Xin lưu ý, giao dịch đặt cược chênh lệch chưa khả dụng trong phần City Index tại TradingView.