Khối lượng cho các Chỉ số chứng khoán chính của NSE

Các chỉ số từ NSE với dữ liệu khối lượng hiện đã trở thành hiện thực. Chúng tôi coi trọng phản hồi của người dùng và luôn nỗ lực để đảm bảo rằng nền tảng của chúng tôi là tiện lợi và nhiều thông tin nhất.

Gần đây, có rất nhiều người đặt câu hỏi cho chúng tôi: "Bạn lấy dữ liệu này từ đâu?" và "Bạn tính toán nó như thế nào?" Vui lòng tự làm quen với thông tin bên dưới.

Cho đến nay, dữ liệu khối lượng không được cung cấp cho các chỉ số chứng khoán của Ấn Độ. Do đó, chúng tôi quyết định thực hiện một phép tính độc lập về khối lượng cho hai chỉ số phổ biến nhất của Ấn Độ - NSE: NIFTY và NSE: BANKNIFTY. Chúng tôi cũng đang có kế hoạch bao quát phần còn lại của các chỉ số theo thời gian.

Khối lượng chỉ số được tính toán dựa trên tổng khối lượng của tất cả các thành phần của chỉ số này, có liên quan vào ngày tính toán. Nếu có sự thay đổi trong thành phần cấu tạo, thì việc tính toán sẽ dựa trên một thành phần mới.

Đối với độ phân giải hàng ngày, khối lượng chỉ mục bằng tổng khối lượng thành phần hàng ngày. Đối với độ phân giải dựa trên phút, nó là tổng khối lượng thành phần của phút mong muốn. Các độ phân giải còn lại cũng được tính tương tự như vậy.