Làm thế nào để thay đổi màu của nhiều công cụ cùng một lúc?

Để áp dụng cài đặt màu cho một số hoặc tất cả các công cụ vẽ, hãy nhấn Ctrl / Cmd và nhấp vào các công cụ cần thiết hoặc chọn vùng chứa chúng, sau đó chọn màu mong muốn cho văn bản, đường kẻ hoặc tô màu sau đó trên thanh công cụ nổi - và nó sẽ được áp dụng ngay lập tức cho tất cả các công cụ đã chọn:

Thay đổi màu đồng thời cũng hoạt động đối với các nhóm công cụ - chỉ cần nhấp vào nhóm được yêu cầu trong Cây đối tượng và chọn lại màu trên thanh công cụ nổi: