Cách đặt khả năng hiển thị của nhiều đối tượng cùng lúc?

Để đặt khả năng hiển thị tại các khoảng thời gian khác nhau cho nhiều đối tượng cùng lúc, hãy sử dụng một trong các phương pháp sau:

Mở Cây Đối tượng, đặt các đối tượng hình vẽ vào một nhóm rồi chọn Cài đặt từ menu ngữ cảnh của nhóm.

Nhấn Ctrl trên Windows hoặc Cmd trên Mac, chọn một số đối tượng hoặc nhóm trong Cây Đối tượng, mở menu ngữ cảnh và chọn Cài đặt.

Nhấn Ctrl trên Windows hoặc Cmd trên Mac, sử dụng chuột để chọn một số đối tượng trực tiếp trên biểu đồ, mở menu ngữ cảnh và chọn Cài đặt.

Chọn nhiều đối tượng hoặc nhóm và nhấp vào nút cài đặt trên thanh công cụ nổi.