Dự báo giá của nhà phân tích

Dự báo giá được hiển thị trên biểu đồ của tab Dự báo trên trang mã phản ánh động thái thay đổi giá trong 2 năm qua và dự báo về hành vi giá có thể xảy ra vào cuối năm tiếp theo. Bạn có thể thấy ba mức giá dự đoán: tối thiểu, tối đa và trung bình.

Dự báo đến từ đâu?

FactSet cung cấp các khuyến nghị của nhà phân tích và điểm đồng thuận của các nhà phân tích là một biện pháp dự báo sự thay đổi về giá trong tương lai, cung cấp thông tin chi tiết về dự báo thị trường cho từng cổ phiếu.

Ví dụ: ảnh chụp màn hình thể hiện dự báo giá đồng thuận hàng năm của 38 nhà phân tích cho chỉ số NASDAQ:AAPL vào ngày 28 tháng 11 năm 2022.

Dữ liệu dự báo có sẵn cho nhiều mã từ các sàn giao dịch sau: ADX, AMEX, ASX, ATHEX, BAHRAIN, BCBA, BCS, BER, BET, BIST, BME, BMFBOVESPA, BMV, BSE, BVB, BVC, BVL, BX, CSE, DFM, DUS, EGX, EURONEXT, FSE, FWB, GPW, HAM, HAN, HKEX, HNX, HOSE, IDX, JSE, KRX, LSE, LSIN, LUXSE, MIL, MOEX, MUN, MYX, NAG, NASDAQ, NEO, NGM, NSE, NSENG, NYSE, NZX, OMXCOP, OMXHEX, OMXSTO, OMXTSE, OSL, OTC, PSE, QSE, SAPSE, SET, SGX, SIX, SSE, SWB, SZSE, TADAWUL, TASE, TPEX, TSE, TSX, TSXV, TWSE, UPCOM, XETR.

Hãy nhớ dự báo không phải là một khuyến nghị đầu tư hay hướng dẫn hành động. Trong ngành đầu tư và giao dịch, bạn không nên đưa ra quyết định nào mà không tự mình đánh giá về công cụ đó.