Nhập Khẩu, So Với Cùng Kỳ Năm Ngoái (IMPYY)

Thay đổi trong khối lượng nhập khẩu.

Tất cả các quốc gia hiện có chỉ số IMPYY được liệt kê sau đây:

  • Trung Quốc
  • Colombia
  • Hồng Công
  • Indonesia
  • Nhật
  • Malaysia
  • Philippines
  • Hàn Quốc
  • Đài Loan
  • Thái Lan