GDP Hàng Tháng, So Với Cùng Kỳ Năm Ngoái (MGDPYY)

Đo lường thay đổi so với cùng kỳ năm ngoái trong giá trị được điều chỉnh theo lạm phát của tất cả các loại hàng hóa và dịch vụ được nền kinh tế sản xuất ra.

Tất cả các quốc gia hiện có MGDPYY được liệt kê sau đây:

 • Argentina
 • Azerbaijan
 • Belarus
 • Phần Lan
 • Georgia
 • Kazakhstan
 • Kyrgyzstan
 • Mexico
 • Peru
 • Nga
 • Vương Quốc Anh