Tôi nên làm gì để có thể giao dịch thông qua Órama Investimentos trên TradingView?

Trước hết, bạn phải mở tài khoản với Orama Investimentos thông qua liên kết này: https://minhaconta.orama.com.br/novo-cadastro/?origem-comercial=1366

Sau khi có tài khoản nhà môi giới, bạn phải thuê nền tảng trong nền tảng của nhà môi giới, làm theo các bước dưới đây: Nhấp vào ferramentas> Contratar Ferramentas> TradingView.

Bằng cách chọn nền tảng TradingView, mật khẩu để truy cập Trạm giao dịch sẽ được tạo, bạn có thể tải xuống nền tảng máy tính để bàn hoặc giao dịch từ trang web.

Hãy nhớ ủy quyền tài khoản của bạn để giao dịch thị trường cổ phiếu / thị trường tương lai, và sau đó phân bổ số tiền ký quỹ cần thiết để giao dịch. Nếu bạn có thắc mắc về cách cho phép giao dịch ký quỹ hoặc cách phân bổ quỹ ký quỹ, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ của nhà môi giới.