Làm thế nào để thêm chữ ký số Órama Investimentos?

Các nhà môi giới Brazil sử dụng một mật khẩu bổ sung được gọi là chữ ký điện tử, để cấp cho nhà đầu tư sự an toàn hơn nữa. Bắt buộc phải thêm chữ ký điện tử trên bảng giao dịch trước khi bạn gửi lệnh.

Sau khi được kết nối với ngăn giao dịch Órama, bạn phải mở Bảng lệnh được bản địa hóa ở ngăn bên phải, với ngăn được mở ra, bạn có thể tìm thấy trường Chữ ký số. Để thuận tiện cho bạn, bạn có thể chọn hộp kiểm Lưu Chữ ký Số để điền mật khẩu chỉ một lần.