Tôi không thể sử dụng chế độ giao dịch tức thời với OKX

Để sử dụng đúng cách chế độ giao dịch tức thì với OKX, bạn cần thực hiện theo các bước sau:

1. Chuyển đến menu cài đặt trên trang biểu đồ từ góc trên cùng bên phải bằng cách nhấn vào bánh răng cưa;

2. Chọn tab "Giao dịch";

3. Kích hoạt tùy chọn "Đặt lệnh giao dịch tức thời";

4. Nhấp vào "Ok" để thoát khỏi menu cài đặt.

5. Khi ở OKX, hãy mở Phiếu đặt hàng.

6. Từ phiếu đặt hàng, chọn "Chế độ ký quỹ (bắt buộc)" rồi chọn chế độ "chéo" hoặc "cô lập".

Vậy là xong. Giờ đây, bạn có thể đặt lệnh bằng cách sử dụng bố cục biểu đồ với chế độ ký quỹ đã chọn từ phiếu đặt hàng!