Tôi có thể nhận được gói đăng ký miễn thuế được không? Tôi có thể hoàn thuế không?

Nếu quốc gia của bạn có tên trong danh sách, bạn không có cách nào khác để mua được gói đăng ký miễn thuế hoặc được hoàn thuế.