Tôi không phải công dân Mỹ. Tại sao tôi lại phải đóng thuế?

Trên thực tế, điều này không liên quan đến Hoa Kỳ. Nếu giá gói đăng ký của bạn có thêm tiền thuế, điều này có nghĩa là bạn là công dân của một quốc gia mà chúng tôi đã đăng ký đóng thuế. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin ở đây.