Các vấn đề với gói đăng ký di động tại Ấn Độ

Một số người dùng ở Ấn Độ có thể gặp sự cố khi mua gói đăng ký di động trên ứng dụng Android. Do các quy định của Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI), việc thanh toán tự động ở Ấn Độ sẽ bị giới hạn ở mức ₹5.000 INR mỗi giao dịch. Thông báo ủy quyền điện tử cũng yêu cầu Google thiết lập ủy quyền điện tử cho thẻ của bạn.

Trong trường hợp này, bạn có thể giải quyết vấn đề theo một số cách sau:

  • Kiểm tra xem có cảnh báo nào trong phần Hồ sơ thanh toán trong Google Play liên quan đến yêu cầu xác minh thẻ cho ủy quyền điện tử hay không. Nếu có, vui lòng làm theo hướng dẫn và xác minh thẻ.
  • Thay đổi phương thức thanh toán trên Google Play hoặc thay đổi thẻ ngân hàng trong phương thức thanh toán.

Có một số trường hợp không cấp gói đăng ký mặc dù đã hoàn tất quá trình mua hoặc đôi khi là rút tiền. Trong trường hợp này, hãy kiểm tra phần Thanh toán & Đăng ký của Google Play nếu gói đăng ký đang hoạt động. Tại đây, bạn có hai lựa chọn:

  • Gói đăng ký bị hủy: quy trình hoàn hàng sẽ được khởi chạy ngay lập tức và tiền sẽ được hoàn lại sau một thời gian. Tiền sẽ được hoàn lại vào thẻ của bạn sau vài ngày (tùy thuộc vào ngân hàng). Sự cố từ phía Google Play có thể là tạm thời nên nhớ hãy thử lại.
  • Gói đăng ký đang hoạt động: vui lòng viết thư cho nhóm hỗ trợ của chúng tôi

Nếu thử hết các cách rồi mà vẫn không hiệu quả, bạn có thể mua đăng ký từ phiên bản web của nền tảng https://www.tradingview.com/gopro. Chúng tôi cũng chấp nhận sử dụng Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin và Dogecoin để mua các gói hàng năm.

Bạn cũng có thể truy cập trang trợ giúp của Google Pay và đọc thêm về các quy định của RBI https://support.google.com/pay/india/answer/11040246