Làm sao để khởi chạy ứng dụng Destop trong system startup

Trên biểu tượng Windows, mở menu Start, khởi chạy ứng dụng Cài đặt và truy cập Ứng dụng. Mở Startup, tìm ứng dụng TradingView trên danh sách và bật công tắc sang On:

Trên macOS, nhấp chuột phải vào biểu tượng ứng dụng trên Thanh công cụ (Dock) và kiểm tra "Open at Login" trong phần Tùy chọn: