Tôi đã nâng cấp lên gói Premium nhưng tính năng cảnh báo vẫn hết hạn sau 2 tháng

Bạn có thể cài đặt để tính năng cảnh báo không hết hạn, để cảnh báo sẽ không tự động tắt khi đạt đến cài đặt ngày hết hạn của bộ đếm thời gian.

Để cài đặt cảnh báo không hết hạn, vui lòng làm theo các bước sau:

1. Mở cửa sổ cảnh báo Tạo/Chỉnh sửa;

2. Nhấp vào nút trong mục Hết hạn;

3. Bật tuỳ chọn Không hạn chế trong cửa sổ bật lên rồi nhấp vào "Đặt thành không hạn chế";

4. Lưu lại cảnh báo.

LƯU Ý: Cảnh báo không hạn chế chỉ áp dụng cho gói Premium!