Tôi sử dụng thẻ AmEx nhưng giao dịch thanh toán lỗi. Tại sao?

Hiện tại, chúng tôi chỉ hỗ trợ thanh toán AmEx bằng đô la. Nếu bạn ở một quốc gia khác và thấy giá bằng đồng nội tệ của mình (ví dụ: INR), vui lòng thử thẻ khác hoặc phương thức thanh toán khác. Vui lòng xem thêm thông tin ở đây.