Chuyển đổi Hợp đồng Tương lai Liên tục

Để bạn luôn có thể thấy thời điểm chuyển đổi hợp đồng tương lai liên tục, chúng tôi đã thêm các biểu tượng Chuyển đổi Hợp đồng vào biểu đồ.

Các biểu tượng này biểu thị ngày chuyển đổi hợp đồng tương lai liên tục.

Khi nhấp vào biểu tượng chuyển đổi, thẻ sẽ mở ra:

Trên thẻ, bạn có thể xem các thông tin sau:

  • Ngày – ngày có hiệu lực của hợp đồng tiếp theo;
  • Từ hợp đồng – tên của hợp đồng sắp hết hạn;
  • Đến hợp đồng – tên của hợp đồng tiếp theo.

Nếu bạn muốn xem biểu đồ của hợp đồng được chỉ định trên thẻ, chỉ cần nhấp vào tên của hợp đồng – và biểu đồ sẽ chuyển sang biểu tượng này. Để quay lại, hãy sử dụng tác vụ hoàn tác bằng phím tắt Ctrl+Z trên Windows hoặc ⌘+Z trên máy Mac.

Bạn có thể tắt hoặc bật việc hiển thị biểu tượng chuyển đổi hợp đồng trên biểu đồ trong phần cài đặt biểu đồ, trên tab Sự kiện. Ở đó, bạn có thể bật hiển thị dấu phân cách dọc cho ranh giới của hợp đồng.

Biểu tượng chuyển đổi hợp đồng hiện có sẵn với các hợp đồng tương lai liên tục trên tất cả các sàn giao dịch phổ biến: MOEX, NSE, BSE, MCX, COMEX, NYMEX, CBOT, CME. Tính năng này sẽ sớm được bổ sung cho các sàn giao dịch khác.