Cách chỉnh sửa tiêu đề tab

Chúng tôi phát hiện ra rằng một số người dùng muốn thấy tên bố cục trên tiêu đề tab thay vì mã giao dịch chứng khoán, vì tên bố cục cung cấp nhiều thông tin hơn. Điều này hoàn toàn hợp lý trong chế độ cài đặt với nhiều bố cục khác nhau cho từng loại tài sản mà bạn giao dịch. Trong trường hợp này, bạn sẽ thấy các tab có các tiêu đề như Tiền Điện tTử, Chứng Khoán Hoa Kỳ, FX, v.v. Bạn hoàn toàn có thể tùy chỉnh cách hiển thị tab — bạn có thể điều chỉnh bố cục tab trong phần Cài đặt. Khi muốn xem tiêu đề tab mặc định, bạn có thể sử dụng tùy chọn Đặt lại về mặc định.

Hãy xem video bên dưới để tìm hiểu thêm về cách tùy chỉnh tiêu đề tab.