Biểu đồ Đường Cơ Sở

Biểu đồ Đường Cơ Sở hiển thị các diễn biến thay đổi về giá liên quan đến đường cơ sở mà bạn chọn. Biểu đồ này rất hữu ích để phân tích các thay đổi về giá.

Nhấp vào nút Kiểu Biểu Đồ trên bảng điều khiển trên đầu và chọn Đường Cơ Sở trong menu thả xuống.

Bạn có thể thay đổi cao độ của đường cơ sở bằng cách kéo lên hoặc kéo xuống. Hộp thoại Thuộc Tính Biểu Đồ giúp bạn tinh chỉnh các chế độ cài đặt mở rộng:

Nguồn Giá – các giá trị trên thanh thời gian được hiển thị trên biểu đồ. Có các tùy chọn sau: Đóng, Mở, Cao, Thấp, (Cao+Thấp)/2, (Cao+Thấp+Đóng)/3,

(Mở+Cao+Thấp+Đóng)/4.

Đường Đi Lên – màu sắc và bề dày của đường hiển thị ranh giới trên.

Đường Đi Xuống – màu sắc và bề dày của đường hiển thị ranh giới dưới.

Đổ Màu Lên – điều chỉnh màu đổ của khu vực trên cùng.

Đổ Màu Xuống – điều chỉnh màu đổ của khu vực dưới cùng.

Cao Độ Đường Cơ Sở - giá trị cao độ đường được tính dưới dạng phần trăm của chiều cao của ngăn. Giá trị được cài mặc định là 50%. 0% tương đương với ranh giới dưới của ngăn, 100% tương đương với ranh giới trên.

Giá trị của cao độ được lưu vào biểu đồ.