Mô Hình Kỹ Thuật Hai Đáy

Vui lòng lưu ý rằng thông tin về mục tiêu giá dự kiến do Mô hình Biểu đồ Tự động đưa ra không phải là đề xuất gợi ý điều bạn nên làm. Đừng coi dữ liệu này là lời khuyên đầu tư. Chỉ nên sử dụng dữ liệu này để học tập và nghiên cứu. Như với mọi giao dịch, hãy luôn quan sát thật kỹ trước rồi mới gia nhập thị trường.

Hai đáy là một mô hình đảo ngược được hình thành bởi hai mức thấp liên tiếp ở cùng mức (cho phép chênh lệch một chút về giá trị) và mức cao trung gian giữa hai mức thấp đó. Người ta cho rằng sau khi giá lại đạt đến mức thấp đầu tiên, quay lại và vượt lên trên mức cao trung gian, mức tăng giá tiếp theo dự kiến sẽ tiếp tục bằng khoảng chênh lệch giữa mức thấp và mức cao.

Chỉ báo tìm kiếm các mô hình trên 600 thanh cuối cùng. Mô hình bao gồm các đường biểu thị biến động giá (Price Line) và các đường viền cổ (Neck Line). Đường viền cổ áo là đường nằm ngang được vẽ qua mức tối đa trung gian. Điểm bắt đầu và điểm kết thúc của mỗi đường giá, ngoại trừ điểm cuối cùng (điểm 5), nằm ở các trục 5/5. Điểm 5 nằm ở giao điểm của đường giá cuối cùng với đường viền cổ. Ở chế độ Đang tiến hành, chỉ báo không chỉ tìm kiếm các mô hình hình đã hình thành mà còn cả các mô hình mới nổi. Đáy thứ hai của một mô hình như vậy có thể không nằm trong trục và các đường giá hình thành đáy thứ hai sẽ có dạng chấm.

Mô hình được coi là hình thành khi, sau khi xuất hiện đáy thứ hai, giá (đóng cửa) tăng lên trên đường viền cổ. Đường ngang chấm kết thúc bằng nhãn Mục tiêu cho biết mức giá dự kiến sau khi mô hình được hình thành. Khi các thanh mới xuất hiện, đường ngang kéo dài sang phải cho đến thanh cuối cùng, cho đến khi trạng thái của mô hình thay đổi từ Đang chờ sang trạng thái khác. Chú giải công cụ nhãn hiển thị giá và trạng thái hiện tại của mô hình. Khi trạng thái thay đổi, màu sắc của nhãn cũng thay đổi. Tổng cộng có 4 trạng thái:

 • Đang chờ. Giá không đạt được mức mong đợi và không đi xuống dưới đáy thứ hai.
 • Đạt. Giá đạt mức mong đợi.
 • Thất bại. Giá không đạt được mức mong đợi và đi xuống dưới đáy thứ hai.
 • Không thể xác định được. Chỉ báo không thể xác định rõ ràng trạng thái của các mô hình.

Nếu chỉ báo tìm thấy hai mô hình giao nhau, thì ưu tiên sẽ dành cho mô hình có trạng thái Đang chờ. Nếu trạng thái của các mô hình giao nhau là Thất bại, Đạt hoặc trạng thái của cả hai là Đang chờ, thì mô hình sẽ được hiển thị trên biểu đồ, trong đó giá trị giá của các đáy giống nhau nhất, tức là chính xác hơn. Mô hình có trạng thái Không thể xác định được sẽ bị xóa nếu giao nhau với mô hình có trạng thái khác. 

Cảnh báo:

 • Mô hình mi. Được kích hoạt khi mô hình mới xuất hiện trên biểu đồ. Mô hình được coi là mới nếu có vị trí khác của đáy đầu tiên hoặc mức tối đa trung gian.
 • Phá v mô hình. Cảnh báo này được kích hoạt khi, sau khi xuất hiện đáy thứ hai, xuất hiện một thanh đã đóng bên trên đường cổ.

Đầu vào:

 • Mô hình - Xác định mô hình nào sẽ được vẽ tùy thuộc vào trạng thái của mô hình. Các giá trị có thể có: Tất cả, Đang chờ và Đã đạt được, Chỉ đang chờ, Chờ lần cuối. Nếu Chờ lần cuối được chọn, thì chỉ một mô hình có trạng thái Đang chờ sẽ được hiển thị, điểm đầu tiên nằm ở bên phải của tất cả các mô hình khác.
 • Mục tiêu giá - Xác định mục tiêu giá nào sẽ được rút ra tùy thuộc vào trạng thái của mô hình. Các giá trị có thể: Tất cả, Chỉ đang chờ, Đang chờ và Đã đạt, Không có.
 • Chiều cao xu hướng – Đặt chiều cao bắt buộc của xu hướng trước mẫu so với chiều cao của chính mẫu đó. Chiều cao của mô hình được coi là sự khác biệt về giá của mức tối thiểu của các đáy và mức tối đa trung gian. Giá trị phần trăm.
 • Đáy thứ hai – Xác định các mô hình sẽ hiển thị liên quan đến việc đáy thứ hai của đáy thứ nhất ở trên Cao hơn hay dưới Thấp hơn. Nếu Cả hai được chọn, tất cả các mô hình sẽ được hiển thị.
 • Độ lệch cho phép – Sự khác biệt tối đa cho phép về độ sâu đỉnh. Độ sâu của mức thấp nhất được tính từ mức tối đa trung gian. Giá trị phần trăm.
 • Đang tiến hành – Tìm kiếm các mô hình chưa được hình thành đầy đủ.