Mô Hình Kỹ Thuật Ba Đáy

Vui lòng lưu ý rằng thông tin về mục tiêu giá dự kiến do Mô hình Biểu đồ Tự động đưa ra không phải là đề xuất gợi ý điều bạn nên làm. Đừng coi dữ liệu này là lời khuyên đầu tư. Chỉ nên sử dụng dữ liệu này để học tập và nghiên cứu. Như với mọi giao dịch, hãy luôn quan sát thật kỹ trước rồi mới gia nhập thị trường.

Ba đáy là một mô hình đảo ngược được hình thành bởi ba mức thấp liên tiếp ở cùng một mức (cho phép có sự khác biệt nhỏ về giá trị giá) và hai mức cao trung gian giữa ba mức thấp đó. Sau khi giá đạt đến mức thấp thứ ba, quay lại và vượt lên trên mức tối đa trung gian, thì mức tăng giá tiếp theo sẽ bằng khoảng chênh lệch giữa mức cao và mức thấp.

Chỉ báo này tìm kiếm các mô hình trên 600 thanh cuối cùng. Mô hình bao gồm các đường biểu thị biến động giá (Price Line) và các đường viền cổ (Neck Line). Đường viền cổ được vẽ dọc theo mức cao nhất của các điểm cực đại trung gian. Điểm bắt đầu và điểm kết thúc của mỗi đường giá, ngoại trừ điểm cuối cùng (điểm 7), nằm ở các trục 5/5. Điểm 7 nằm ở giao điểm của đường giá cuối cùng với đường viền cổ. Ở chế độ Đang tiến hành, chỉ báo không chỉ tìm kiếm các mô hình đã hình thành mà còn cả các mô hình mới nổi. Đáy thứ ba của một mô hình như vậy có thể không nằm trong trục và các đường giá hình thành mô hình sẽ có dạng chấm.

Mô hình được coi là hình thành khi sau khi xuất hiện đáy thứ ba, giá (đóng cửa) tăng lên trên đường viền cổ. Đường ngang chấm kết thúc bằng nhãn Mục tiêu cho biết mức giá dự kiến sau khi mô hình được hình thành. Khi các thanh mới xuất hiện, đường ngang sẽ kéo dài sang phải cho đến thanh cuối cùng, cho đến khi trạng thái mô hình chuyển từ Đang chờ sang trạng thái khác. Chú giải công cụ nhãn hiển thị giá và trạng thái hiện tại của mô hình. Khi trạng thái thay đổi, màu sắc của nhãn cũng thay đổi. Tổng cộng có 4 trạng thái:

 • Đang chờ. Giá không đạt được mức dự kiến và không xuống dưới đáy cuối cùng.
 • Đạt. Giá đạt mức mong đợi.
 • Thất bại. Giá không đạt được mức mong đợi và đi xuống dưới đáy cuối cùng.
 • Không thể xác định được. Chỉ báo không thể xác định rõ ràng trạng thái của các mô hình.

Nếu chỉ báo tìm thấy hai mô hình giao nhau, thì chỉ báo sẽ ưu tiên cho mô hình có trạng thái Đang chờ. Nếu trạng thái của các mô hình giao nhau là Thất bại, Đạt hoặc trạng thái của cả hai mô hình là Đang chờ, thì biểu đồ sẽ hiển thị mô hình có giá trị giá của các đáy gần giống nhau nhất, tức là chính xác hơn. Mô hình có trạng thái Không thể xác định được sẽ bị xóa nếu giao nhau với mô hình có trạng thái khác.

Cảnh báo:

 • Mô hình mi. Được kích hoạt khi mô hình mới xuất hiện trên biểu đồ. Mô hình được coi là mới nếu có vị trí khác nhau ở đáy đầu tiên hoặc đáy thứ hai hoặc một trong các mức trung gian tối đa.
 • Phá v mô hình. Cảnh báo này được kích hoạt khi, sau khi xuất hiện đáy thứ ba, xuất hiện một thanh đã đóng bên trên đường cổ.

Đầu vào:

 • Mô hình - Xác định mô hình nào sẽ được vẽ tùy thuộc vào trạng thái của mô hình. Các giá trị có thể có: Tất cả, Đang chờ và Đã đạt được, Chỉ đang chờ, Chờ lần cuối. Nếu Chờ lần cuối được chọn, thì chỉ một mô hình có trạng thái Đang chờ sẽ được hiển thị, điểm đầu tiên nằm ở bên phải của tất cả các mô hình khác.
 • Mục tiêu giá - Xác định mục tiêu giá nào sẽ được rút ra tùy thuộc vào trạng thái của mô hình. Các giá trị có thể: Tất cả, Chỉ đang chờ, Đang chờ và Đã đạt, Không có.
 • Chiều cao xu hướng – Đặt chiều cao bắt buộc của xu hướng trước mô hình so với chiều cao của chính mô hình đó. Chiều cao của mô hình là sự khác biệt về giá của mức tối thiểu của các đáy và mức tối đa của các mức cao trung gian. Giá trị phần trăm.
 • Đang tiến hành – Tìm kiếm các mô hình chưa được hình thành đầy đủ.
 • Đáy – Chênh lệch tối đa cho phép về độ sâu của đáy. Độ sâu của đáy được tính từ điểm cao nhất trong số các cực đại trung gian. Giá trị phần trăm.
 • Giá trị cực đại trung gian – Chênh lệch chiều cao tối đa cho phép của các giá trị cực đại trung gian. Chiều cao của cực đại được tính từ đáy thấp nhất. Giá trị phần trăm.