Tôi không thể đặt cảnh báo khi bật Thang Logarit

Do đặc thù về cách thức hoạt động của hệ thống hiện tại và việc triển khai thang logarit nên cảnh báo khá khó nhận được thông tin về vị trí chính xác của bản vẽ trên thang logarit để kích hoạt chính xác. Đó là lý do tại sao không thể đặt cảnh báo trên biểu đồ khi đã bật Thang Logarit. Để ngăn chặn tình trạng này, bạn có thể chuyển thang từ logarit sang thang tuyến tính rồi thiết lập cảnh báo dựa trên các tính toán chính xác.