Bản vẽ của tôi không đồng bộ trong các thiết bị khác

Rất có thể, bạn có thể đang xem hai bố cục khác nhau.

Khi sử dụng ứng dụng trình duyệt/máy tính để bàn, bạn có thể xem tất cả các bố cục đã lưu của mình tại đây:

Khi sử dụng ứng dụng dành cho thiết bị di động, bạn có thể tìm thấy tất cả các bố cục đã lưu của mình tại đây: