Làm sao để thay đổi biểu đồ mặc định tải trong ứng dụng?

Biểu đồ bạn xem gần nhất trong ứng dụng dành cho thiết bị di động sẽ luôn được mở theo mặc định bất kể bạn đang tải biểu đồ nào trong phiên bản trình duyệt hoặc máy tính để bàn.

Bạn có thể tải một bố cục biểu đồ khác trong ứng dụng ở menu dưới cùng: