Tại sao tôi gặp lỗi: "Không thể đăng nhập: Không thể cấp phép"?

Vui lòng sử dụng thông tin đăng nhập mà Eightcap gửi cho bạn qua email khi bạn tạo tài khoản Eightcap TradingView. Thông tin đăng nhập đó có chứa địa chỉ email phân biệt chữ hoa chữ thường cho tên người dùng của bạn và mật khẩu phân biệt chữ hoa chữ thường.

Trong trường hợp sự cố vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ Trò chuyện Trực tiếp của Eightcap để được hỗ trợ ngay lập tức.