Bao nhiêu dữ liệu khả dụng trên chế độ Bar Replay?

Độ dài dữ liệu lịch sử trong chế độ Bar Replay có thể khác nhau tùy thuộc vào mã giao dịch đã chọn và khung thời gian của biểu đồ. Đối với các khung thời gian hàng ngày và chạy hàng ngày, chúng tôi hiển thị tất cả dữ liệu có sẵn trên biểu đồ và dữ liệu tương tự có thể được sử dụng trong chế độ Bar Replay. Đối với các khung thời gian trong ngày, TradingView giữ lượng dữ liệu hạn chế và độ dài trong chế độ Bar Replay thay đổi tùy theo kế hoạch.

Đối với chủ sở hữu gói Essential và Plus, độ dài của dữ liệu trong ngày có sẵn được tính như sau: từ bây giờ đến 6 tuần trở lại nhân với khung thời gian (tính bằng phút), tức là bạn có thể quay lại 6 tuần trên biểu đồ 1 phút, 12 tuần trở lại trên biểu đồ 2 phút, 30 tuần trở lại trên biểu đồ 5 phút, 90 tuần trở lại trên biểu đồ 15 phút, v.v. Khung thời gian được chọn càng cao thì càng có nhiều dữ liệu trong ngày.

Mặc dù chủ sở hữu gói Premium có nhiều dữ liệu lịch sử trong ngày hơn cho chế độ Bar Replay: từ nay đến 6 tháng trở lại đây nhân với khung thời gian (tính bằng phút), tức là người dùng Premium có quyền truy cập dữ liệu 1 phút trong 6 tháng. Đối với khung thời gian 2 phút, giới hạn này được nhân đôi, có sẵn một năm dữ liệu 2 phút; trong 3 phút, giới hạn được nhân ba, có sẵn dữ liệu 3 phút trong 18 tháng, v.v.

Đối với tất cả các khung thời gian tính bằng giây, người dùng Premium có quyền truy cập dữ liệu trong 90 ngày trong chế độ Phát lại thanh.

Các gói Chuyên nghiệp của chúng tôi thậm chí còn cung cấp thêm nhiều dữ liệu lịch sử trong ngày cho chế độ Phát lại thanh. Những hạn chế như sau:

  • đối với gói Expert - từ nay đến 270 ngày trở lại nhân với khung thời gian (tính bằng phút)
  • đối với gói Elite - từ nay đến 360 ngày trở lại nhân với khung thời gian (tính bằng phút)
  • đối với các gói Ultimate - từ nay đến 450 ngày trở lại nhân với khung thời gian (tính bằng phút)

Đối với tất cả các khung thời gian theo giây, gói Expert có quyền truy cập vào dữ liệu trong 120 ngày, gói Elite có quyền truy cập vào dữ liệu trong 150 ngày và gói Ultimate có thể có thời lượng tối đa của dữ liệu dựa trên giây trong Phát lại thanh là 180 ngày.

Xin lưu ý rằng các giới hạn phát lại nêu trên không áp dụng cho các biểu đồ hợp đồng tương lai liên tục - các mã giao dịch 1! và 2! (ví dụ: ES1!, BANKNIFTY1!) vì các mã giao dịch này có các giới hạn đặc biệt trong ngày và không thể phát hơn 20 nghìn thanh trong ngày ở chế độ phát lại.

Lưu ý: để truy cập dữ liệu trong ngày sớm hơn, bạn cần chọn điểm bắt đầu cho Phát lại thanh trên khung thời gian cao hơn và sau đó chuyển sang khung thời gian thấp hơn. Ví dụ: nếu bạn muốn chơi các thanh 1 phút cũ hơn, bạn có thể quay lại khung thời gian hàng ngày, bật chế độ Phát lại và chọn điểm bắt đầu ở đâu đó trong giới hạn kế hoạch của bạn, sau đó chuyển sang khung thời gian 1 phút và nhấn Phát. Nhấp vào đường liên kết này

 để xem video trong bài đăng trên blog của chúng tôi.

Nếu không có dữ liệu cho khoảng thời gian đã chọn, Chế độ Phát lại sẽ hiển thị thông báo "Điểm bắt đầu được chỉ định để phát lại biểu đồ quá xa. Vui lòng chọn điểm khác."

Khi bạn chuyển khung thời gian từ khung thời gian cao hơn sang khung thời gian thấp hơn, có thể xảy ra trường hợp có sẵn dữ liệu trên khung thời gian cao hơn (ví dụ: 1 ngày) nhưng không có sẵn trên biểu đồ khung thời gian thấp hơn (ví dụ: 1 phút) do đã đạt đến giới hạn trong ngày. Trong trường hợp này, bạn sẽ thấy thông báo "Không có điểm dữ liệu" ở góc dưới cùng bên trái của biểu đồ. Chế độ Bar Replay sẽ đưa bạn đến các thanh gần nhất, nhưng bạn vẫn ở chế độ Bar Replay và có thể chọn điểm bắt đầu mới để phát lại bằng cách nhấp vào nút "Chuyển đến...".