Cách bật thông tin Ngày trong tuần trên nhãn

  • Mở Cài đặt Biểu đồ bằng cách nhấp vào nút bánh răng ở bảng trên cùng của biểu đồ hoặc bằng cách nhấp đúp vào các thanh (chân nến).
  • Chuyển đến tab Thang giá.
  • Đánh dấu vào hộp bên cạnh “Ngày trong tuần trên nhãn”

Ngày trong tuần sẽ được hiển thị trên nhãn dòng thời gian.