Tại sao kết nối bị đóng?

Nếu trên biểu đồ của bạn xuất hiện thông báo rằng kết nối đã bị đóng, thì bạn đã đạt đến giới hạn số lượng kết nối được phép cho gói của mình. Một kết nối được coi là một trang/biểu đồ đang mở.

Nếu đã đạt giới hạn, kết nối cũ nhất đang mở sẽ bị đóng. Một cửa sổ sẽ hiển thị trong tab này thông báo rằng bạn đã vượt giới hạn và kết nối đã bị chấm dứt.

Trong cửa sổ, bạn có thể thấy số lượng kết nối có sẵn cho mỗi gói người dùng.

Nếu đã đạt đến giới hạn và bạn khôi phục kết nối hiện tại thì kết nối trong một cửa sổ/tab khác sẽ bị ngắt.

Nếu nhấp vào dấu [x] để đóng cửa sổ, bạn sẽ vẫn ở trên biểu đồ với kết nối bị ngắt. Bạn có thể làm mới trang để khôi phục kết nối.

Xin lưu ý rằng bạn có thể tối ưu hóa các kết nối bằng cách sử dụng bố cục đa biểu đồ. Người dùng gói Essential có thể mở 2 biểu đồ trên một tab, người dùng gói Plus có thể mở tối đa 4 biểu đồ và người dùng gói Premium có thể mở số lượng biểu đồ tối đa trên một tab là 8. Mặc dù các gói Chuyên nghiệp của chúng tôi thậm chí còn cung cấp thêm nhiều không gian để lập biểu đồ nâng cao: 10 biểu đồ trong một bố cục cho các gói Chuyên gia, 12 biểu đồ trong một bố cục cho các gói Elite và 16 biểu đồ trong một bố cục cho các gói Ultimate. Dưới đây là thông tin thêm về tính năng này: Cách bật chế độ đa biểu đồ?