Cách bật hiển thị ý tưởng trên biểu đồ?

Bạn có thể bật việc hiển thị ý tưởng và định cấu hình các loại ý tưởng được hiển thị trong phần cài đặt biểu đồ trên tab Sự kiện.

Bạn có thể chọn ý tưởng nào sẽ hiển thị trên biểu đồ: chỉ hiển thị ý tưởng của riêng bạn, hiển thị ý tưởng của những người bạn theo dõi hoặc hiển thị tất cả ý tưởng công khai cho công cụ đã chọn.

Bạn cũng có thể cài đặt việc hiển thị ý tưởng trong menu ngữ cảnh bằng cách nhấp chuột phải vào nhãn ý tưởng trên biểu đồ.

Ban