Tại sao số lượng kết nối đến biểu đồ lại bị hạn chế?

Một /tab biểu đồ được mở trong phiên bản web của TradingView (trong mọi trình duyệt, kể cả trình duyệt trên thiết bị di động) hoặc trong ứng dụng dành cho máy tính được tính là một kết nối biểu đồ. Chẳng hạn, nếu bạn mở đồng thời hai tab biểu đồ trong Safari và một tab biểu đồ trong ứng dụng dành cho máy tính thì ba tab này sẽ được tính là ba kết nối biểu đồ đồng thời.

Mỗi gói có số lượng kết nối biểu đồ đồng thời tối đa riêng. Bạn có thể tìm thông tin này trên trang GoPro. Khi đạt đến giới hạn, kết nối cũ nhất (tức tab được mở sớm nhất) sẽ bị đóng. Nếu bạn tiếp tục mở thêm tab, hệ thống sẽ đóng những tab được mở sớm nhất để số lượng kết nối đang mở sẽ được giữ nguyên ở số lượng tối đa.

Đối với kết nối đã đóng cũ nhất, bạn sẽ nhận được thông báo bật lên sau trên biểu đồ:

Nếu bạn muốn kết nối lại và lưu bản vẽ hoặc các thay đổi khác trong bố cục biểu đồ của mình, chỉ cần nhấp vào "Khôi phục kết nối" rồi lưu bố cục. Lưu ý: Nếu bạn khôi phục kết nối hiện tại khi đã vượt quá giới hạn kết nối tối đa thì kết nối trong tab khác sẽ bị ngắt.

Xin lưu ý rằng bạn có thể tối ưu hóa các kết nối bằng cách sử dụng bố cục đa biểu đồ. Người dùng gói Essential có thể mở 2 biểu đồ trên một tab, người dùng gói Plus có thể mở tối đa 4 biểu đồ và người dùng gói Premium có thể mở số lượng biểu đồ tối đa trên một tab là 8. Mặc dù các gói Chuyên nghiệp của chúng tôi thậm chí còn cung cấp nhiều không gian hơn cho việc lập biểu đồ nâng cao: 10 biểu đồ trong một bố cục cho các gói Chuyên gia, 12 biểu đồ trong một bố cục cho các gói Elite và 16 biểu đồ trong một bố cục cho các gói Ultimate. Dưới đây là thông tin thêm về tính năng này: Cách bật chế độ đa biểu đồ?