Sử dụng tính năng Ý Kiến

Nếu bạn muốn chia sẻ ý kiến hoặc tín hiệu của mình về mã giao dịch nào đó, nhưng không muốn viết cả một bài dài, thì mục Ý Kiến trên TradingView là lựa chọn phù hợp! Bạn cần cân nhắc nhanh một vài điều sau:

  • Kiểm tra kỹ xem bạn có đang đăng đúng trang chủ Ý Kiến không. Để đăng đúng trang chủ Ý Kiến, hãy mở biểu đồ của mã giao dịch mà bạn muốn thảo luận, sau đó nhấn nút Ý Kiến/Minds.
  • Cần lưu ý là mục Ý Kiến không phải để quảng bá những ý tưởng đã được xuất bản của bạn. Các ý tưởng đã có vị trí của riêng mình trong trang chủ Ý Kiến. Vì vậy, nếu bạn đăng Ý Kiến và liên kết đến một ý tưởng đã xuất bản thì ý kiến đó có thể bị xóa. Nếu bạn lặp đi lặp lại sai phạm, thì bạn có thể bị phạt.

Tuân thủ các quy tắc đơn giản trên thì bạn sẽ nhận được phản hồi tuyệt vời từ cộng đồng. Vì vậy, hãy bắt tay vào chia sẻ những ý kiến tuyệt vời của bạn nhé!