Đường Trung Bình Động Đơn Giản

Định nghĩa

Đường trung bình động (MA) là một chỉ báo dựa trên giá, có độ trễ (hoặc có tính phản ứng) hiển thị giá trung bình của cổ phiếu trong một khoảng thời gian nhất định. Đường trung bình động là cách tốt để đánh giá động lượng cũng như xác nhận xu hướng và xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự. Về cơ bản, Đường trung bình động làm giảm bớt “độ nhiễu” khi diễn giải biểu đồ. Độ nhiễu được tạo thành từ quá trình dao động của cả giá cả và khối lượng. Bởi vì Đường trung bình động là một chỉ báo trễ và có tính phản ứng với các sự kiện đã xảy ra, nên không được sử dụng làm chỉ báo dự đoán mà là chỉ báo diễn giải, được sử dụng để xác nhận và phân tích.

Đường trung bình động đơn giản (SMA) là Đường trung bình động không có trọng số. Có nghĩa là mỗi ngày trong tập dữ liệu đều có tầm quan trọng như nhau và được đánh trọng số như nhau. Khi mỗi ngày mới kết thúc, điểm dữ liệu cũ nhất sẽ bị loại bỏ và điểm mới nhất được thêm vào từ đầu.

Cần phải lưu ý rằng, trong khi SMA giúp lọc nhiễu và xem hướng chung mà mã giao dịch đã di chuyển, thì SMA cũng phản ứng chậm với những thay đổi mới hơn. Độ dài SMA càng lớn thì càng mất nhiều thời gian để phản ánh rõ ràng một thay đổi lớn về giá trên đường đó.

TÍNH TOÁN

Đường trung bình động đơn giản có độ dài X là tổng của các giá trị X cuối cùng chia cho X. Sau đây là ví dụ tính toán đường SMA có độ dài 3:

Sum of Period Values / Number of Periods

Closing Prices to be used: 5, 6, 7, 8, 9

First Day of 3 Period SMA: (5 + 6 + 7) / 3 = 6
Second Day of 3 Period SMA: (6 + 7 + 8) / 3 = 7
Third Day of 3 Period SMA: (7 + 8 + 9) /3 = 8

Đầu vào

Khung thời gian

Chỉ định khung thời gian mà dựa vào đó tính toán chỉ báo. Tùy chọn này cho phép tính toán SMA dựa trên dữ liệu từ một khung thời gian khác, ví dụ: tính toán SMA trên biểu đồ 1H được hiển thị trên biểu đồ 5m.

Độ dài

Khoảng thời gian được sử dụng để tính toán SMA. Mặc định là 9 ngày.

Nguồn

Xác định sẽ sử dụng dữ liệu nào từ mỗi thanh trong tính toán. Giá đóng cửa là mặc định.

Bù chênh

Việc thay đổi con số này sẽ đẩy Đường Trung bình Động Đơn giản tiến hoặc lùi so với thị trường hiện tại. giá trị 0 là mặc định.

Làm mềm

Đường Trung bình động bổ sung sẽ được tính toán dựa trên dữ liệu từ đường SMA chính. Có thể chọn loại và độ dài của Đường Trung bình động bổ sung đó trong đầu vào Phương pháp và Độ dài tương ứng. Để xem Đường trung bình động bổ sung trên biểu đồ, trước tiên, cần bật tùy chọn này trong phần Kiểu.