Mô hình Biểu đồ Cờ Giảm giá

Vui lòng lưu ý rằng thông tin về mục tiêu giá dự kiến do Mô hình Biểu đồ Tự động đưa ra không phải là đề xuất gợi ý điều bạn nên làm. Đừng coi dữ liệu này là lời khuyên đầu tư. Chỉ nên sử dụng dữ liệu này để học tập và nghiên cứu. Như với mọi giao dịch, hãy luôn quan sát thật kỹ trước rồi mới gia nhập thị trường.

Cờ giảm giá là hình phân tích kỹ thuật ngụ ý sự tiếp tục của xu hướng chính sau khi sự điều chỉnh nào đó. Xu hướng chính tạo thành cột cờ và sự điều chỉnh tạo thành đường kênh giá song song hình cờ. Giá trên kênh không được vượt quá điểm giữa của cột cờ. Người ta kỳ vọng rằng sau khi giá phá vỡ đường kênh giá dưới của cờ, mức giảm giá tiếp theo sẽ tiếp tục xấp xỉ chiều cao của cột cờ.

Chỉ báo tìm kiếm các mô hình trên 600 thanh cuối cùng. Mô hình bao gồm các đường biểu thị biến động giá (Price Line) và các đường của đường giá song song của cờ (Flag). Điểm bắt đầu và điểm kết thúc của mỗi đường giá nằm trong trục 5/5. Điểm đột phá của mô hình được cố định bởi giá trị đóng cửa. Không được phép vượt qua đường lá cờ với giá trị đóng cửa trong khoảng giữa các điểm 2 và 5. Ở chế độ Đang tiến hành, chỉ báo không chỉ tìm kiếm các mô hình đã hình thành mà còn cả các mô hình mới nổi. Hai điểm cuối cùng của mô hình như vậy có thể không nằm trong trục và đường giá cuối cùng sẽ là đường chấm.

Đường ngang chấm chấm kết thúc bằng nhãn Mục tiêu biểu thị mức giá dự kiến sau khi hoàn thành mô hình. Khi các thanh mới xuất hiện, đường này sẽ kéo dài sang phải cho đến thanh cuối cùng, cho đến khi trạng thái mô hình chuyển từ Đang chờ sang trạng thái khác. Chú giải công cụ nhãn hiển thị giá và trạng thái hiện tại của mô hình. Khi trạng thái thay đổi, màu sắc của nhãn cũng thay đổi. Tổng cộng có 4 trạng thái:

  • Đang chờ. Giá không đạt được mức mong đợi, trong khi không có giá trị cao trong kênh phía trên giữa cột cờ. Nếu giá đã vượt qua đường dưới của cờ, thì điều kiện phải được đáp ứng là sau đó giá không tăng trên mức tối đa của tất cả các đường giá cờ cao.
  • Đạt. Giá đã phá vỡ đường dưới của lá cờ và đạt đến mức dự kiến.
  • Thất bại. Giá đã vượt qua đường dưới, không đạt đến mức mục tiêu và tăng lên trên mức tối đa tất cả các mức cao của kênh, giá đã phá vỡ đường trên hoặc mức cao xuất hiện trong kênh cờ phía trên giữa cột cờ.
  • Không thể xác định được. Chỉ báo không thể xác định rõ ràng trạng thái của mô hình.

Nếu chỉ báo tìm thấy hai mô hình giao nhau, thì sẽ được ưu tiên cho mô hình có trạng thái Đang chờ. Nếu trạng thái của các mô hình giao nhau là Thất bại hoặc Đạt hoặc trạng thái của cả hai là Đang chờ, thì mô hình có điểm 2 đến điểm 5 nằm gần đường dưới của kênh cờ sẽ được hiển thị trên biểu đồ. Mô hình có trạng thái Không thể xác định sẽ bị xóa nếu giao nhau với mô hình có trạng thái khác.

Cảnh báo:

  • Mô hình mới. Được kích hoạt khi mô hình mới xuất hiện trên biểu đồ. Mô hình được coi là mới nếu có vị trí khác nhau ở điểm 1, 2 hoặc 4.
  • Phá vỡ mô hình. Cảnh báo này được kích hoạt khi xuất hiện một thanh đã đóng bên ngoài cờ. Chỉ ghi nhận phá vỡ theo hướng mục tiêu. Phá vỡ theo hướng ngược lại sẽ không kích hoạt cảnh báo.

Đầu vào:

  • Mô hình - Xác định mô hình nào sẽ được vẽ tùy thuộc vào trạng thái của mô hình. Các giá trị có thể có: Tất cả, Đang chờ và Đã đạt được, Chỉ đang chờ, Chờ lần cuối. Nếu Chờ lần cuối được chọn, thì chỉ một mô hình có trạng thái Đang chờ sẽ được hiển thị, điểm đầu tiên nằm ở bên phải của tất cả các mô hình khác.
  • Mục tiêu giá - Xác định mục tiêu giá nào sẽ được rút ra tùy thuộc vào trạng thái của mô hình. Các giá trị có thể: Tất cả, Chỉ đang chờ, Đang chờ và Đã đạt, Không có.
  • Độ lệch cho phép – Độ lệch tối đa cho phép của các điểm trong cờ so với các đường của kênh song song. Được tính bằng phần trăm chiều cao của kênh.
  • Đang tiến hành – Tìm kiếm các mô hình chưa được hình thành đầy đủ.