Cảnh báo dựa trên mã giao dịch thời gian thực và không phải thời gian thực

Trong trường hợp bạn nhìn thấy biểu tượng màu đỏ trên biểu đồ thì có nghĩa là dữ liệu được cung cấp bởi BATS. Nhấp vào đây để biết thêm thông tin.

Đối với mọi mã giao dịch có dữ liệu trễ khác không phải do BATS cung cấp, hệ thống sẽ hiển thị chữ cái “D”.

Mã giao dịch có dữ liệu thời gian thực trông như sau (không hiển thị biểu tượng màu đỏ).

Tiền tố của sàn giao dịch chỉ được hiển thị trong phần trình quản lý cảnh báo.

Trong trường hợp bạn di chuyển mã giao dịch dựa trên BATS trên biểu đồ dữ liệu thời gian thực, tiền tố sẽ thay đổi tương ứng.

Vui lòng lưu ý rằng hộp thoại cảnh báo không hiển thị tiền tố mà chỉ hiển thị tên của mã giao dịch được chỉ định.

Nếu bạn thiết lập cảnh báo dựa trên mã giao dịch BATS, sau đó mua gói dữ liệu thời gian thực dành cho thị trường Hoa Kỳ, thì cảnh báo sẽ vẫn dựa trên mã giao dịch BATS, cho đến khi bạn khởi động lại cảnh báo tương tự, nhưng dựa trên mã giao dịch có dữ liệu thời gian thực có liên quan.

Như bạn có thể thấy, nếu cảnh báo được thiết lập dựa trên mã giao dịch có dữ liệu không phải thời gian thực, đường cảnh báo sẽ không được hiển thị trên mã giao dịch có dữ liệu thời gian thực tương đương.